کلیدواژه‌ها = معدن مس سرچشمه
تحلیل پایداری دیواره غربی معدن مس سرچشمه با استفاده از روش المان مجزای سه‌بعدی

دوره 43، شماره 3، شهریور 1388

مهدی موسوی؛ علیرضا یاراحمدی بافقی؛ حمیدرضا بخشی


بهینه‏سازی تخصیص و گسیل کامیون در سامانه ترابری معدن مس سرچشمه

دوره 41، شماره 5، شهریور 1386

سجاد حقیر چهرقانی؛ علی اصغر خدایاری؛ محمد فاروق حسینی


مدل ریاضی برای برآورد لرزش ناشی از انفجار در معدن مس سرچشمه کرمان

دوره 36، شماره 2، شهریور 1381

عبدالرحیم جواهریان؛ مهدی پور قاسمی ساغند؛ محمد فاروق حسینی