کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعات مکانی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی و اجرای GIS کاربردی جهت مکان یابی شهرک های صنعتی با استفاده از مدل‌های فازی، وزن های نشان‌گر و ژنتیک

دوره 43، شماره 4، تابستان 1388

روزبه شاد؛ حمید عبادی؛ محمد سعدی مسگری؛ علیرضا وفائی‌نژاد


2. مدل‌سازی روابط توپولوژیک سه بعدی فازی در محیط GIS

دوره 43، شماره 4، تابستان 1388

روزبه شاد؛ محمد سعدی مسگری؛ علی اکبر آبکار