کلیدواژه‌ها = کشش عمیق
شبیه سازی و تحلیل کشش عمیق TWB

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1384

ابوالفضل معصومی؛ کارن ابری نیا؛ مسعود تائبی


طراحی لوح اولیه ورق قطعات نا منظم و محاسبه نیروی سمبه در مراحل مختلف کشش عمیق

دوره 34، شماره 3، آذر 1379

پیام حیدری متین؛ محمد حبیبی پارسا؛ محمود موسوی مشهدی