کلیدواژه‌ها = کامپوزیت
نقش برخی از پارامترهای مؤثر بر روی واکنش به ضربه صفحات کامپوزیتی هیبریدی هوشمند

دوره 41، شماره 6، آبان 1386

علی شکوه فر؛ سیدمحمدرضا خلیلی؛ فرامرز آشنای قاسمی


تعیین بار کمانش پانلهای ساندویچی تحت تنشهای حرارتی

دوره 40، شماره 5، آذر 1385

عباسعلی ذاکری؛ محمدمهدی علی نیا


ساخت کلاه خود نظامی از مواد کامپوزیتی

دوره 40، شماره 3، آبان 1385

سیامک مطهری؛ مجتبی نصیرنژاد؛ حسینعلی عمرانپور شهرضا


یک مدل اجزاء محدود غیر خطی برای محرک ها و تیرهای کامپوزیتی هوشمند شده با لایه های آلیاژ حافظه دار

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1384

منصور محی الدین قمشه ای؛ نصرالله تابنده؛ فرامرز گردانی نژاد