کلیدواژه‌ها = الگوریتم ابتکاری
تعداد مقالات: 2
1. زمانبندی دو معیاره در محیط جریان کاری ترکیبی با ماشینهای غیر یکسان

دوره 41، شماره 10، زمستان 1386

رضا برادران کاظم زاده؛ سیدحسام الدین ذگردی؛ محمدعلی بهشتی نیا


2. زمانبندی ماشین‌های موازی برای کارهای قابل تقسیم با درنظرگرفتن زمان

دوره 40، شماره 4، پاییز 1385

فرشید آزادیان؛ رضا توکلی مقدم؛ فریبرز جولای