کلیدواژه‌ها = توپولوژی
مدل‌سازی روابط توپولوژیک سه بعدی فازی در محیط GIS

دوره 43، شماره 4، شهریور 1388

روزبه شاد؛ محمد سعدی مسگری؛ علی اکبر آبکار


وزن‌دهی فاکتورهای مؤثر در آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهر تهران

دوره 41، شماره 2، فروردین 1386

رضا آقاطاهری؛ محمودرضا دلاور؛ نصرالله کمالیان