کلیدواژه‌ها = روش انرژی
مدل سازی رفتار خستگی کامپوزیت های تک جهته کربن/اپوکسی

دوره 41، شماره 6، آبان 1386

محمود مهرداد شکریه؛ فتح اله طاهری بهروز


بهینه‌سازی توپولوژی سازه‌های صفحه‌ای به کمک روش SIMP و حذف مناطق شطرنجی

دوره 41، شماره 2، خرداد 1386

سیدعلی علوی نسب؛ حمید محرمی؛ وحید جوهری مجد؛ منصور ضیائی فر؛ امیر خواجه پور


پایداری دیوار برشی کوپل سخت شده

دوره 40، شماره 5، آذر 1385

محمدجواد فدائی؛ حامد صفاری؛ حسین خسروی