کلیدواژه‌ها = آنالیز مودال
عیب یابی غیرمخرب سازه ای بکمک تحلیل علائم ارتعاشی

دوره 35، شماره 1، خرداد 1380

محمد محجوب جهرمی؛ سعید نجاتی


مدلسازی هیدروالاستیک و تحلیل دینامیکی دریچه های کشوئی سد

دوره 33، شماره 4، اسفند 1378

محمدصادق صادقی پور؛ حمید مهدیقلی؛ علیرضا میرزاآقایی