کلیدواژه‌ها = ضریب آنالیتیک(نسبت وزن اتمی طلا به وزن مولکولی تترافنیل ارسنیوم اوری کلرید است)