کلیدواژه‌ها = قواعد فازی
تعداد مقالات: 2
2. بهبود روش های هوشمند عامل ترکیب اطلاعات

دوره 38، شماره 1، بهار 1383

کاوه کاوسی؛ بهزاد مشیری