کلیدواژه‌ها = کنترل موجودی
مدل و الگوریتم یک مساله کنترل موجودی با در نظر گرفتن هزینه حمل و نقل

دوره 41، شماره 10، بهمن 1386

فریبرز جولای؛ رضا توکلی مقدم؛ جعفر رزمی؛ پدرام صهبا


تعیین سیاست سفارش اقتصادی اقلام فاسدشدنی با تورم وابسته به زمان

دوره 40، شماره 4، آبان 1385

سیدمحمدتقی فاطمی قمی؛ میرمهدی سیداصفهانی؛ ابوالفضل میرزازاده