کلیدواژه‌ها = شستشو
بهینه سازی روش شستشوی غشاهای لبنی

دوره 41، شماره 4، تیر 1386

مریم مشایخی؛ رضا روستاآزاد؛ اختر الملوک کاظمی


طراحی و ساخت مجموعه هیدروسیکلونها جهت تغلیظ و شستشوی محلول نشاسته

دوره 34، شماره 1، خرداد 1379

محمد مهدی منتظر رحمتی؛ امید سبزواری