کلیدواژه‌ها = ستون های استخراج کننده ضربه ای سینی دار
بررسی اثر چرخش های درونی قطرات در طراحی ستون های استخراج کننده ضربه ای از نوع سینی دار

دوره 34، شماره 3، آذر 1379

حسین بهمنیار؛ داریوش باستانی؛ محمد قنادی مراغه؛ سید جابر صفدری؛ محمد علی سائلی