کلیدواژه‌ها = منطق فازی
تعداد مقالات: 4
1. وزن‌دهی فاکتورهای مؤثر در آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهر تهران

دوره 41، شماره 2، بهار 1386

رضا آقاطاهری؛ محمودرضا دلاور؛ نصرالله کمالیان


2. پردازش فازی سیگنال برای استخراج نقاط تکین آن

دوره 40، شماره 2، پاییز 1385

سیدکمال الدین ستاره دان


3. حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی در حالت زمان فرآیند غیر قطعی و موعد تحویل

دوره 40، شماره 4، پاییز 1385

محمد صفاری؛ فریبرز جولای؛ جعفر رزمی؛ رضا توکلی مقدم


4. کنترل سلول فلوتاسیون ستونی آزمایشگاهی با استفاده از منطق فازی

دوره 39، شماره 2، تابستان 1384

بابک وکیلی آذر؛ محد کلاهدوزان؛ منوچهر اولیازاده؛ رضا سناجیان