کلیدواژه‌ها = منطق فازی
وزن‌دهی فاکتورهای مؤثر در آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهر تهران

دوره 41، شماره 2، فروردین 1386

رضا آقاطاهری؛ محمودرضا دلاور؛ نصرالله کمالیان


حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی در حالت زمان فرآیند غیر قطعی و موعد تحویل

دوره 40، شماره 4، آبان 1385

محمد صفاری؛ فریبرز جولای؛ جعفر رزمی؛ رضا توکلی مقدم


پردازش فازی سیگنال برای استخراج نقاط تکین آن

دوره 40، شماره 2، آبان 1385

سیدکمال الدین ستاره دان


کنترل سلول فلوتاسیون ستونی آزمایشگاهی با استفاده از منطق فازی

دوره 39، شماره 2، تیر 1384

بابک وکیلی آذر؛ محد کلاهدوزان؛ منوچهر اولیازاده؛ رضا سناجیان