نویسنده = ظهیری، مسعود
تعداد مقالات: 2
1. مدل ریاضی نسبت تزریق پذیری خاک های دانه ای

دوره 40، شماره 3، پاییز 1385

عباس مجدی؛ مسعود ظهیری