نویسنده = جواد ایوانی
بررسی سیستم پخت دی اکسید منگنز، بر خواص آمیزه های پلیمر پلی سولفاید مایع

دوره 39، شماره 2، تیر 1384

ایرج رضائیان؛ امیرحسین محمدی؛ جواد ایوانی


فرمولاسیون و بهینه سازی پوشش های مناسب بر روی پلاستیک ABS

دوره 39، شماره 2، تیر 1384

ایرج رضائیان؛ جمشید مددی؛ جواد ایوانی


تهیه پودر کاربید تنگستن نانوساختاری و مطالعه مشخصات آن در حین کربوریزاسیون

دوره 39، شماره 2، تیر 1384

مرتضی مغربی؛ عباسعلی خدادادی؛ رویا آقابابازاده؛ محمدمهدی اکبرنژاد؛ جواد ایوانی


تأثیر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند رنگ آمیزی بروش الکترودیپوزیشن کاتدی

دوره 38، شماره 5، دی 1383

محمدعلی موسویان؛ محمدرضا گودرزی؛ جواد ایوانی