نویسنده = ایرج رضائیان
بررسی سیستم پخت دی اکسید منگنز، بر خواص آمیزه های پلیمر پلی سولفاید مایع

دوره 39، شماره 2، تیر 1384

ایرج رضائیان؛ امیرحسین محمدی؛ جواد ایوانی


فرمولاسیون و بهینه سازی پوشش های مناسب بر روی پلاستیک ABS

دوره 39، شماره 2، تیر 1384

ایرج رضائیان؛ جمشید مددی؛ جواد ایوانی