نویسنده = ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل لرزه ای گنبد های ایرانی

دوره 38، شماره 6، زمستان 1383

مهرداد حجازی؛ رسول میر قادری