نویسنده = حجازی، مهرداد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل لرزه ای گنبد های ایرانی

دوره 38، شماره 6، زمستان 1383

مهرداد حجازی؛ رسول میر قادری