نویسنده = ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 2
2. کنترل آب شستگی در اطراف پایه های پل

دوره 35، شماره 1، بهار 1380

امیر رضا زراتی؛ سید محمد عزیزی