نویسنده = زراتی، امیر رضا
تعداد مقالات: 2
2. کنترل آب شستگی در اطراف پایه های پل

دوره 35، شماره 1، بهار 1380

امیر رضا زراتی؛ سید محمد عزیزی