نویسنده = ������������ �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد معادلات مالتی کوادریک در مثلث بندی هوایی

دوره 38، شماره 6، زمستان 1383

اشرف السادات قریشی؛ علی عزیزی