نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل و طراحی مبتنی بر عملکرد پوشش سگمنتی تونل‌ها

دوره 41، شماره 2، بهار 1386

شهرام وهدانی؛ امیر رادپی


2. ارزیابی پاسخ دینامیکی پوشش تونلهای دایروی به عبور امواج تخت

دوره 38، شماره 6، زمستان 1383

مرتضی اسماعیلی؛ شهرام وهدانی؛ اسدالله نورزاد


3. تحلیل اثر تشدید در دره های آبرفتی V شکل با استفاده از سیستم نوروفازی

دوره 37، شماره 1، بهار 1382

شهرام وهدانی؛ کارولوکس؛ ایمان کریمی