نویسنده = �������������������� ������������
تعداد مقالات: 10
1. فروشویی شیمیایی آلومینا از گل قرمز با بررسی اثر مجزا و ترکیبی اسیدهای آلی و معدنی

دوره 41، شماره 5، تابستان 1386

منوچهر اولیازاده؛ یوسف قربانی؛ احمدرضا شاهوردی؛ آتنا پیرایه گر


2. ارزیابی حل‌شدن انتخابی رنیم در جریان حل‌کردن میکروبی کنسانتره مولیبدنیت

دوره 41، شماره 1، بهار 1386

محمدعلی عسکری زمانی؛ رامز وقار؛ منوچهر اولیازاده؛ محسن صارمی؛ احمدرضا شاهوردی؛ سیدعلی سیدباقری


3. استحصال بیولوژیکی مس از غبار کوره‌های ذوب مجتمع مس سرچشمه

دوره 40، شماره 3، پاییز 1385

منوچهر اولیازاده؛ محمد مسینایی


4. کنترل سلول فلوتاسیون ستونی آزمایشگاهی با استفاده از منطق فازی

دوره 39، شماره 2، تابستان 1384

بابک وکیلی آذر؛ محد کلاهدوزان؛ منوچهر اولیازاده؛ رضا سناجیان


5. بررسی آماری روش جدید ژئوکت برای استحصال میکروبی کنسانتره طلای موته

دوره 38، شماره 5، زمستان 1383

منوچهر اولیازاده؛ احمدرضا شاهوردی؛ محمد داودی؛ حسین کاظمی


6. بررسی پارامترهای موثر در فروشویی توده ای کانسنگ اکسیدی مس سونگون

دوره 38، شماره 5، زمستان 1383

منوچهر اولیازاده؛ والح آقازاده؛ محمد نوع پرست؛ معصومه ترابی


7. حل کردن میکروبی کنسانته مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه

دوره 38، شماره 4، پاییز 1383

رامز وقار؛ منوچهر اولیازاده؛ محسن صارمی؛ احمدرضا شاهوردی؛ محمدعلی عسکری زمانی؛ سید علی سید باقری


8. فروشویی میکروبی طلای موته توسط سویه گرمادوست معتدل جداشده از چشمه قطور سوبی

دوره 33، شماره 4، زمستان 1378

احمدرضا شاهوردی؛ منوچهر اولیازاده؛ مجتبی طباطبایی یزدی؛ سید علی سید باقری


9. فرآوری کانسنگ پتاس گرمسار

دوره 31، شماره 1، پاییز 1377

سهیلا اصلانی؛ منوچهر اولیازاده؛ حمید رضا صمیم بنی هاشم


10. فرآوری آندالوزیت سرتل جنوب خراسان

دوره 31، شماره 1، بهار 1377

منوچهر اولیازاده؛ پرویز پورقهرمانی