نویسنده = �������� �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی عوامل موثر در تولید فریت منگنز روی به روش مرسوم

دوره 38، شماره 4، پاییز 1383

سیدعلی سید ابراهیمی؛ زهرا پیشگاهی فرد