نویسنده = ���������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 4
1. آنالیزتنشهای مکانیکی و حرارتی در اسپیندل ماشینهای تراش

دوره 41، شماره 6، پاییز 1386

رمضانعلی مهدوی نژاد؛ محمد غلامی نژاد ثانی آبادی


3. بررسی علل ناپایداری ماشینکاری کاربید سیلیسیم به روش تخلیه الکتریکی

دوره 34، شماره 4، زمستان 1379

رمضانعلی مهدوی نژاد؛ امیر عبدالله


4. بررسی علل ناپایداری ماشینکاری کاربید تنگستن به روش تخلیه الکتریکی

دوره 34، شماره 4، زمستان 1379

رمضانعلی مهدوی نژاد؛ امیر عبدالله