نویسنده = ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. اثر شتابهای عرضی بر عملکرد خنک کاری یک لوله حرارتی استوانه ای با شیارهای مارپیچ (HGHP)

دوره 38، شماره 4، پاییز 1383

حسین شکوهمند؛ منصور نیکخواه بهرامی؛ مازیار امین