نویسنده = �������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. افزایش انتقال حرارت در چگالش اجباری بخار R-134a

دوره 38، شماره 4، پاییز 1383

محمدعلی اخوان بهابادی؛ محمدرضا سلیم پور