نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 13
1. استفاده از تئوری منطق فازی برای انتخاب فولاد ابزار مناسب

دوره 37، شماره 3، پاییز 1382

ناصر توحیدی؛ رضا توکلی مقدم


2. گزارشی درباره ی ساخت کوره کک سوز

دوره 47، شماره 0، زمستان 1365

افسر یار؛ ناصر توحیدی


10. آینده نگری و اهمیت برنامه ریزی

دوره 30، شماره 0، زمستان 1353

ناصر توحیدی