نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 5
1. کنترل بهینة شار حرارتی سطحی در یک جسم دوبعدی با خواص وابسته به دما

دوره 43، شماره 4، تابستان 1388، صفحه 537-545

فرشاد کوثری؛ سیدمرتضی عظیمی


2. ارائه روش ماتریسهای تبدیل برای حل مسائل هدایت حرارتی معکوس

دوره 37، شماره 3، پاییز 1382

علی بهبهانی نیا؛ فرشاد کوثری