نویسنده = ������������ �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. عملیات حرارتی همگن سازی چدنهای نشکن از طریق ذوب جزئی

دوره 37، شماره 3، پاییز 1382

محمد نیلی احمد آبادی؛ مسعود مصلایی پور یزدی