نویسنده = ������������������ �������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بهبود شاخصهای فرمان پذیری خودرو از طریق بهینه‌سازی هندسی مکانیزم فرمان

دوره 37، شماره 3، پاییز 1382

رضا کاظمی؛ مسعود شریعت پناهی؛ حمید رضا حاجی اسماعیلی