نویسنده = ������������ ���������� ����������
طراحی بهینه جعبه دنده خودرو بر اساس شاخصهای عملکرد و مصرف سوخت

دوره 40، شماره 6، بهمن 1385

ابوالفضل معصومی؛ مسعود شریعت پناهی؛ علیرضا معتمدی


بهبود شاخصهای فرمان پذیری خودرو از طریق بهینه‌سازی هندسی مکانیزم فرمان

دوره 37، شماره 3، آذر 1382

رضا کاظمی؛ مسعود شریعت پناهی؛ حمید رضا حاجی اسماعیلی