نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. حل عددی معادلات آب کم عمق با استفاده از روش فشرده

دوره 37، شماره 3، پاییز 1382

وحید اصفهانیان؛ سرمد قادر