نویسنده = وحید اصفهانیان
تعداد مقالات: 8
1. استفاده از POD در استخراج ساختارهای متجانس‌ یک میدان آشفته آماری- همگن

دوره 41، شماره 6، پاییز 1386

فریدون ثابت قدم؛ وحید اصفهانیان؛ محمد افتخاری یزدی


2. اثر ارتعاش لوله‌های انعطاف‌پذیر بر میزان انتقال حرارت و افت فشار در مبدلهای حرارتی

دوره 40، شماره 6، زمستان 1385

حسین شکوهمند؛ فرهاد سنگتراش؛ وحید اصفهانیان


3. حل طیفی جریان بالای صوت روی استوانه و کره

دوره 40، شماره 6، زمستان 1385

وحید اصفهانیان؛ مسعود برومند؛ مهدی نجفی


6. حل عددی معادلات آب کم عمق با استفاده از روش فشرده

دوره 37، شماره 3، پاییز 1382

وحید اصفهانیان؛ سرمد قادر