نویسنده = وحید اصفهانیان
استفاده از POD در استخراج ساختارهای متجانس‌ یک میدان آشفته آماری- همگن

دوره 41، شماره 6، آبان 1386

فریدون ثابت قدم؛ وحید اصفهانیان؛ محمد افتخاری یزدی


حل طیفی جریان بالای صوت روی استوانه و کره

دوره 40، شماره 6، بهمن 1385

وحید اصفهانیان؛ مسعود برومند؛ مهدی نجفی


حل عددی معادلات آب کم عمق با استفاده از روش فشرده

دوره 37، شماره 3، آذر 1382

وحید اصفهانیان؛ سرمد قادر