نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل و طراحی تغییر دهنده فاز N - بیتی MEMS توزیع شده در باند Ka

دوره 41، شماره 7، پاییز 1386

حبیب اله زلفخانی؛ جلیل راشد محصل؛ فرخ حجت کاشانی


2. تحلیل موجی کامل سوئیچ میکروالکترومکانیکی موازی بر روی موجبر هم صفحه

دوره 39، شماره 4، پاییز 1384

فرخ حجت کاشانی؛ جلیل راشد محصل؛ حبیب ا... زلفخانی