نویسنده = �������������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و ساخت آرایه فازدار اولتراسوند برای مبارزه با سرطان

دوره 36، شماره 4، زمستان 1381

ابراهیم کرمی؛ حمید سلطانیانزاده؛ محمود کمره ای