نویسنده = ���������� ��������������
طراحی و ساخت آرایه فازدار اولتراسوند برای مبارزه با سرطان

دوره 36، شماره 4، اسفند 1381

ابراهیم کرمی؛ حمید سلطانیانزاده؛ محمود کمره ای