نویسنده = ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل تیر دو سر مفصل با بار محوری

دوره 36، شماره 4، زمستان 1381

احمد فیض دیزجی؛ رامبد رستگاری