نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. محدود فرکانسی مناسب جهت پردازش شتاینگاشت های ایران برای انواع شرایط ساختگاهی

دوره 38، شماره 2، تابستان 1383

غلام رضا قدرتی امیری؛ مرتضی زاهدی؛ عباس مهدویان؛ سهیل غلامی