نویسنده = ������������ �������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. حل تحلیلی بالاروی امواج بلند ناشکنا روی سواحل چند شیبه

دوره 38، شماره 2، تابستان 1383

محرم دولتشاهی پیروز؛ شاهین ظهوری