نویسنده = ���������� ������ ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. بهینه سازی مسیر یابی بار در راه آهن با استفاده از مدل های ریاضی

دوره 38، شماره 2، تابستان 1383

سید فرهاد افتخار زاده؛ جلیل شاهی