نویسنده = محمد فاروق حسینی
تعیین پارامترهای خزشی سنگ‌های پی سد گتوند به روش آزمایشگاهی و مقایسه آن با مدل سازی عددی

دوره 42، شماره 5، شهریور 1387

محمد فاروق حسینی؛ حسین محمودی دوم نیاسر؛ مرتضی احمدی؛ وحید ساعتی


بهینه‏سازی تخصیص و گسیل کامیون در سامانه ترابری معدن مس سرچشمه

دوره 41، شماره 5، شهریور 1386

سجاد حقیر چهرقانی؛ علی اصغر خدایاری؛ محمد فاروق حسینی


مقایسه تاثیر نسبت ابعاد نمونه و فشار جانبی بر مقاومت فشاری

دوره 40، شماره 1، آبان 1385

محمد فاروق حسینی؛ مجتبی گنجی؛ سروش فولادچی


مدل ریاضی برای برآورد لرزش ناشی از انفجار در معدن مس سرچشمه کرمان

دوره 36، شماره 2، شهریور 1381

عبدالرحیم جواهریان؛ مهدی پور قاسمی ساغند؛ محمد فاروق حسینی