نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر فرآیند اکستروژن بر ریزساختار و استحکام کامپوزیت Al6061-SiC

دوره 43، شماره 2، تابستان 1388

امیر پاکدل؛ مسعود امامی؛ حسن فرهنگی؛ محمد حبیبی پارسا


3. پر عیارسازی کنسانتره تیتانیوم معدن کهنوج به روش سرباره سازی

دوره 34، شماره 3، پاییز 1379

احمد علی آماده؛ محمد حسین پایدار؛ ابوالقاسم عطایی؛ مسعود امامی؛ رامز وقار