نویسنده = ������������ �������� ����������
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر عملیات ترمومکانیکی بر مورفولوژی فاز سیلیسیم

دوره 41، شماره 1، بهار 1386

علیرضا همتی؛ عباس زارعی هنزکی


2. بررسی تاثیر نرخ کرنش بر رفتار کار گرم آلیاژ منیزیم AZ31

دوره 39، شماره 1، بهار 1384

سید محمود فاطمی ورزنه؛ عباس زارعی هنزکی؛ امید گل محله


3. تاثیر دما و ریز ساختار اولیه بر رفتار خستگی فولادهای کربن متوسط حاوی و عاری وانادیم

دوره 37، شماره 3، پاییز 1382

جعفر قربانی؛ عباس زارعی هنزکی؛ محمد حسین شاه حسینی؛ امید گل محله


4. چسبندگی پوسته های اکسیدی در فولادهای کم کربن

دوره 36، شماره 1، بهار 1381

عباس زارعی هنزکی؛ علیرضا شکوهی؛ احمد علی آماده


5. تأثیر تغییر شکل گرم استنیت بر تغییر حالت بینیتی در فولادهای کم آلیاژ

دوره 33، شماره 2، تابستان 1378

محمد حسین شاه حسینی؛ عباس زارعی هنزکی؛ علی دهقان منشادی؛ حسین بلادی