نویسنده = نصرالله تابنده
یک مدل اجزاء محدود غیر خطی برای محرک ها و تیرهای کامپوزیتی هوشمند شده با لایه های آلیاژ حافظه دار

دوره 39، شماره 1، اردیبهشت 1384

منصور محی الدین قمشه ای؛ نصرالله تابنده؛ فرامرز گردانی نژاد


اثر شتابهای خطی بر ماکزیمم قابلیت انتقال حرارت در میکرو لوله های حرارتی با شیارهای مثلثی

دوره 36، شماره 1، خرداد 1381

حسین شکوهمند؛ احمد کهربائیان؛ نصرالله تابنده؛ احمد جلیلوند


مدارهای حدی پوانکاره و پایداری حرکت

دوره 31، شماره 0، خرداد 1354

نصرالله تابنده


دینامیک سه نقطه مادی در فضا (1)

دوره 28، شماره 0، فروردین 1353

نصرالله تابنده