نویسنده = ������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. مدلی تحلیلی برای پیش بینی عمر خستگی لوله حفاری

دوره 41، شماره 6، پاییز 1386

غلامرضا راشد؛ رحمت الله قاجار؛ سیدجلال الدین هاشمی