نویسنده = ������������ ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجربی میدان پاشش انژکتورهای دو پایه توسط دستگاه لیزری

دوره 39، شماره 1، بهار 1384

مازیار شفائی روشنی؛ مهدی اشجعی