نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. ریزساختار و استحاله فازی در آلیاژ پیر شده نیکل - تیتانیوم غنی از نیکل

دوره 41، شماره 1، بهار 1386

امیرحسین توابی؛ سید خطیب الاسلام صدرنژاد؛ سیروس عسگری