نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 5
2. تاثیر عدم قطعیت در برآورد پتانسیل خطر لرزه ای منطقه

دوره 41، شماره 2، بهار 1386

ناتاشا زمانی؛ اسدالله نورزاد؛ انوشیروان انصاری


3. ارزیابی پاسخ دینامیکی پوشش تونلهای دایروی به عبور امواج تخت

دوره 38، شماره 6، زمستان 1383

مرتضی اسماعیلی؛ شهرام وهدانی؛ اسدالله نورزاد